Plazmatronika

Idź do spisu treści

Menu główne:

Plazmatronika NT sp. z o.o.
założona w roku 2000, jest kontynuacją przedsiębiorstwa innowacyjno - wdrożeniowego założonego w roku 1987. Jest firmą badawczo - rozwojową, koncentrującą się na badaniach i wdrożeniach technologii mikrofalowych.


Plazmatronika bierze udział w szeregu krajowych i międzynarodowych projektach naukowo - badawczych, w tym finansowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską w Programach Ramowych, ostatnio w ramach Dolnośląskiego Bonu na Innowacje realizowanego przez WCTT, NCBiR oraz przez PARP.

Plazmatronika dnia 30 grudnia 2013 r. zawarła z PARP, reprezentowaną przez WARR sp. z o.o., 13 umów dofinansowania na uzyskanie międzynarodowej ochrony patentową naszego nowego wynalazku (zgłoszenie patentowe nr P-398120 w Urzędzie Patentowym RP).

Plazmatronika prowadzi serwis reaktorów, urządzeń mikrofalowych, mineralizatorów itp. oraz dostarcza części zamienne i szybkozużywalne do tych urządzeń.


Plazmatronika NT sp. z o.o. realizuje 13 projektów w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka,
Działania 5.4. "Zarządzanie własnością intelektualną”,
Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie / realizację ochrony własności przemysłowej”
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

PLAZMATRONIKA NT SP Z.O.O.
REGON:     932649727
NIP:  8951747820
KRS:  0000003185


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego