Plazmatronika NT sp. z o.o. realizuje 13 projektów w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, Działania 5.4. "Zarządzanie własnością intelektualną”, Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie / realizację ochrony własności przemysłowej” Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Plazmatronika bierze udział w szeregu krajowych i międzynarodowych projektach naukowo - badawczych, w tym finansowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską w Programach Ramowych, ostatnio w ramach Dolnośląskiego Bonu na Innowacje realizowanego przez WCTT, NCBiR oraz przez PARP.

Plazmatronika dnia 30 grudnia 2013 r. zawarła z PARP, reprezentowaną przez WARR sp. z o.o., 13 umów dofinansowania na uzyskanie międzynarodowej ochrony patentową naszego nowego wynalazku (zgłoszenie patentowe nr P-398120 w Urzędzie Patentowym RP).

Plazmatronika prowadzi serwis reaktorów, urządzeń mikrofalowych, mineralizatorów itp. oraz dostarcza części zamienne i szybkozużywalne do tych urządzeń.

Bądź w kontakcie

Nasze biuro

ul. Stanisławowska 47
54-611 Wrocław

Zadzwoń

+40 601 702 269 

PLAZMATRONIKA NT SP Z.O.O.

REGON: 932649727

NIP: 8951747820

KRS: 0000003185